Licenční ujednání

Obsah všech stránek v rámci domény www.manasci.cz je chráněn autorským zákonem.

Kopírování a jiné šíření jejich obsahu v jakékoli formě, včetně textů, obrázků, scriptů a vložených objektů, bez písemného souhlasu některého z majitelů firmy Bego s.r.o., je zakázáno a je nezákonné. V případě užití na základě písemného souhlasu musí být uvedena citace a odkaz na originální umístění www.manasci.cz.

Copyright © Bego s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.